Aktualności

2011-10-10

20 lat samodzielnej działalności Polskiego Towarzystwa Medycznego w Republice Czeskiej – www.medics.cz/ptmrc

W ostatni weekend (6-8 października 2011 roku) w Czeskim Cieszynie odbyła się uroczysta sesja naukowa z okazji samodzielnej działalności Polskiego Towarzystwa Medycznego w Republice Czeskiej. Lekarze Polacy mieszkający i pracujący na tych ziemiach byli zrzeszeni już wcześniej w  Klubie Medyka działającym od 1975 roku w ramach Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czechosłowacji.

Uroczystości rozpoczęły się 6 października 2011 roku wernisażem w  teatrze w lewobrzeżnym Cieszynie – wystawą zdjęć i dokumentów obrazujących dotychczasową działalność Towarzystwa. Wernisaż zbiegł się z  obchodami 60-lecia działalności Sceny Polskiej w Teatrze Cieszyńskim (w Czeskim Cieszynie). W następnym dniu odbyła się jubileuszowa sesja naukowa, którą otworzył Prezes Towarzystwa – dr Jan Karczmarczyk. Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej wręczył odznaczenia państwowe członkom PTM. Uroczyste otwarcie zakończyły wypowiedzi przedstawicieli izb lekarskich z Polski (dr Bożena Pietrzykowska reprezentująca Naczelną Radę Lekarską w Warszawie) oraz przedstawicieli izb lekarskich w Katowicach i Bielsku-Białej. Historię działalności PTM przedstawił dr Józef Słowik, bogato ilustrując wystąpienie zdjęciami.

W dalszej części spotkania zaprezentowano prace naukowe nadesłane na konkurs dla młodych lekarzy. Międzynarodowe jury przyznało cztery wyróżnienia: trzy młodym naukowcom – Polakom z Republiki Czeskiej i  jedno zespołowi autorów z Polski (z Katowic).

Zapraszamy do odwiedzenia strony Polskiego Towarzystwa Medycznego w Republice Czeskiej (www.medics.cz/ptmrc).


Witryna ma charakter edukacyjny, a nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały
podane właściwie, jednakże ostateczne decyzje dotyczące stosowania terapii stanowią wyłączną domenę i odpowiedzialność lekarza. Zarówno
autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zamieszczonych na tych stronach.